Odmeňovanie

Denná odmena (Tageshonorar) od 53 do 65 Euro/deň, ak sú dvaja pacienti (manželský pár) do 80 Euro/deň.

Dennú odmenu x 14 vypláca rakúska rodina, na konci 2 týždňového turnusu.

Dopravu tam aj spať hradí tiež rakúska rodina, napr. Viedeň 50 Euro

Stravu a ubytovanie zabezpečí rakúska rodina. Ubytovanie je tam, kde býva aj pacient.

SVA (Sozialversicherung) platí taktiež rakúska rodina (182 Euro/mesiac)

To znamená, že počas vášho 2 týždňového pobytu nemáte žiadne výdaje.

Náš tím

Riaditeľ
Patrik Czuczor Riaditeľ
Asistentka
Henrieta Kiss György Asistentka
Tel.: 0903 412 252
Asistentka
Apolónia Czuczor Asistentka
Asistent
Norbert Kiss Asistent
Tel.: 0908 412 252